วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

พยัญชนะไทย 44 ตัว

เริ่ม--[ ก.ข.ฃ.ค.ฅ.ฆ.ง.จ.ฉ.ช.ซ.ฌ.ญ.ฎ.ฏ.ฐ.ฑ.ฒ.ณ.ด.ต.
ถ.ท.ธ.น.บ.ป.ผ.ฝ.พ.ฟ.ภ.ม.ย.ร.ล.ว.ศ.ษ.ส.ฬ.อ.ฮ.
อักษรสูง มี 11 ตัว...(ข.ฃ.ฉ.ฐ.ถ.ผ.ฝ.ศ.ษ.ส.ห.) 11ตัว
อักษรกลาง มี 9 ตัว...(ก.จ.ฎ.ฏ.ด.ต.บ.ป.อ.) 9 ตัว
อักษรต่ำ มี 24 ตัว...(ค.ฅ.ฆ.ง.ช.ซ.ฌ.ญ.ฑ.ฒ.ณ.ท.ธ.น.พ.ฟ.ภ.ม.ย.ร.ล.ว.ฬ.ฮ.)24 ตัว

1 ความคิดเห็น:

  1. น้องค่ะ ห ใส่ผ้าไปไหนค่ะ ทำไมมีพยัญชนะไทย 43 ตัวละ รัชชประภา

    ตอบลบ